Kontoret

Linje Arkitektur AS ble etablert 1. november 2012 etter fusjon mellom CFK arkitekter as og Linje arkitekter as. Firmaet består i dag av 7 ansatte med meget allsidig erfaring innen vårt fagfelt.


Kontoret sikter mot å skape moderne arkitektur i pakt med dagens miljøkrav i videste forstand.
Grundige analyser av program, tomt og økonomiske forutsetninger for hvert prosjekt ligger til grunn for den arkitektoniske utformingen. Linje Arkitektur vil angripe enhver oppgave, liten som stor, med samme entusiastiske tilnærming – å finne det beste arkitektoniske potensialet til de gitte forutsetningene. Som del av denne holdningen er at våre løsninger skal gi bærekraftige prosjekter.


Linje Arkitektur har en allsidig praksis. Våre kompetanseområder innenfor prosjektering er: boliger, omsorgsboliger/sykehjem, kollektivknutepunkt/stasjoner, utstillingsarkitektur, rehabilitering og frednings- og bevaringsprosjekter. I tillegg har vi stor erfaring innenfor reguleringsplaner.

 

 • Gangtuber, Oslo-S
  Baglerbyen barnehage
  Mellomnes barnehage
  Nye Holmlia holdeplass
  Saga, Jessheim
  Hektneråsen
  Omsorgsboliger på Gullhella
  Hytte på Store Arøya
  Båtsø
  Lisleby stasjon
  Servicebygg, Halden
  Flytogterminalen
  Harbitzalléen
  Korsvollbakken
  Åsvegen
  Try again
  I de beste familier / Faren min forsøkte å ringe moren min
  Yggeset
  Solgården barnehage
  Nesbru sykehjem
  Trysil Apartement
  Heimdalsveien 2
 • Gangtuber, Oslo-S

  Kategori: Stasjon / Samferdsel (Rehabilitering)
  Status: Bygget (2011/2012)
  Adresse: Oslo-S                                  
  Størrelse: 1800m2
  Tiltakshaver: ROM / JBV

  PDF       

 • Baglerbyen barnehage

  Kategori: Barnehage
  Status: Under oppføring (2013) 
  Adresse: Konows gate 30, Oslo                              
  Størrelse: 970m2
  Tiltakshaver: Trygge barnehager

  PDF 

 • Mellomnes barnehage

  Kategori: Barnehage
  Status: Under oppføring (2013) 
  Adresse: Nesbruveien 68, Asker                                 
  Størrelse: 1450m2 
  Tiltakshaver: Trygge barnehager

  PDF 

 • Nye Holmlia holdeplass

  Kategori: Stasjon / Samferdsel
  Status: Bygget (2012)
  Adresse: Holmlia, Oslo                                
  Størrelse: 670m2
  Tiltakshaver: Jernbaneverket                          

  PDF

 • Saga, Jessheim

  Kategori: Boliger / Næring
  Status: Regulering (2013), Rammesøknad (2014)
  Adresse: Jessheim                                 
  Størrelse: 5000m2 
  Tiltakshaver: Jessheim Byutvikling                        

  PDF

 • Hektneråsen

  Kategori: Boliger
  Status: Reguleringsplan (2013), Rammesøknad (2014)
  Adresse: Rælingen 
  Størrelse: 3050m2
  Tiltakshaver: Trygge barnehager AS

  PDF 

 • Omsorgsboliger på Gullhella

  Kategori: Omsorgsboliger
  Status: Under oppføring (2013)
  Adresse: Gullhella, Asker 
  Størrelse: 6700m2
  Tiltakshaver: Asker Kommune

  PDF

 • Hytte på Store Arøya

  Kategori: Hytte
  Status: Bygget (2002)
  Adresse: Store Arøya, Vesfold                                 
  Størrelse: 60m2
  Tiltakshaver: Privat

  PDF 

 • Båtsø

  Kategori: Fritidsbolig
  Status: Bygget (2011)
  Adresse: Båtsø, Røyken 
  Størrelse: 120m2
  Tiltakshaver: Privat

  PDF 

 • Lisleby stasjon

  Kategori: Boliger
  Status: Reguleringsplan (2007), Bebyggelsesplan (2009)
  Adresse: Lisleby stasjon, Fredrikstad                                 
  Størrelse: 7800m2
  Tiltakshaver: ROM EIENDOM                            

  PDF

 • Servicebygg, Halden

  Kategori: Servicebygg / Stasjon / Samferdsel
  Status: Bygget (2009)
  Adresse: Halden stasjon 
  Størrelse: 700m2
  Tiltakshaver: JBV (SWECO)

  PDF 

 • Flytogterminalen

  Kategori: Stasjon / Samferdsel
  Status: Bygget (1998)
  Adresse: Oslo S                                 
  Størrelse: 6000m2 
  Tiltakshaver: NSB Gardermobanen AS                        

  PDF

 • Harbitzalléen

  Kategori: Boliger
  Status: Bygget (2008)
  Adresse: Harbitzallèen 14                             
  Størrelse: 2700m2
  Tiltakshaver: SKANSKA

  PDF 

 • Korsvollbakken

  Kategori: Boliger
  Status: Rammesøknad (2008)
  Adresse: Oslo 
  Størrelse: 1200m2
  Tiltakshaver: Raton Eiendom

  PDF 

 • Åsvegen

  Kategori: Enebolig
  Status: Bygget (2008)
  Adresse: Lørenskog 
  Størrelse: 430m2
  Tiltakshaver: Privat

  PDF 

 • Try again

  Kategori: Scenografi
  Status: Bygget (2011)
  Adresse: UKS, Oslo 
  Størrelse: 300m2
  Tiltakshaver: Charlotte Thiis-Evensen

  PDF 

 • I de beste familier / Faren min forsøkte å ringe moren min

  Kategori: Utstilling
  Status: Bygget (2008)
  Adresse: Kunstnernes hus, Oslo 
  Størrelse: 300m/ 100m2
  Tiltakshaver: Charlotte Thiis-Evensen

  PDF/PDF

 • Yggeset

  Kategori: Forsamlings- og garderobeanlegg
  Status: Bygget (2011)
  Adresse: Yggeset avfallspark, Asker 
  Størrelse: 200m2
  Tiltakshaver: Asker Kommune

  PDF 

 • Solgården barnehage

  Kategori: Barnehage (Ombygging og tilbygg)
  Status: Bygget (2008) 
  Adresse: Asker                               
  Størrelse: 200m2 
  Tiltakshaver: Asker Kommune

  PDF 

 • Nesbru sykehjem

  Kategori: Sykehjem
  Status: Mulighetsstudie (2010)
  Adresse: Gartnerveien 10, Asker 
  Størrelse: 6200m2
  Tiltakshaver: Asker Kommune

  PDF 

 • Trysil Apartement

  Kategori: Hotell med event- og multifunksjonshall / Fritidsleiligheter
  Status: 1.premie, invitert arkitektkonkurranse (2008)
  Adresse: Trysil alpinsenter                                 
  Størrelse: 23000m2 
  Tiltakshaver: Planbo                        

  PDF

 • Heimdalsveien 2

  Kategori: Enebolig
  Status: Rammesøknad (2013) 
  Adresse: Lørenskog 
  Størrelse: 370m2
  Tiltakshaver: Privat

  Prosjektet er utført i samarbeid med Architectopia

  PDF 

PK small

Petter Chr. Kleiven   cv
Daglig Leder 
Partner | Sivilarkitekt MNAL
Mob: 93467557 • pk@linjeark.no

FR small

Fred Arne Rise   cv
Partner | Sivilarkitekt MNAL
Mob: 41806446 • fr@linjeark.no

MA small

Marcus Åkrantz   cv
Sivilarkitekt MNAL
Mob: 99700785 • ma@linjeark.no

 SL small

Siri Liset   cv
Partner | Arkitekt MNAL
Mob: 93856182 • sl@linjeark.no

 CF small

Claus Ivar Fiske   cv
Partner | Sivilarkitekt MNAL
Mob: 93622651 • cf@linjeark.no

 MR small

Mats Resch   cv
Arkitekt MNAL
Mob: 98052426 • mr@linjeark.no

IL small

Ivar I. Lykke   cv
Partner | Sivilarkitekt MNAL
Mob: 90204364 • il@linjeark.no

 

 
Linje Arkitektur AS

Kristians Augusts gt 12
0169 Oslo

Tlf: 23 89 68 45
Email: post@linjeark.no 

 

instagram-logo

 

 

 

 facebook

 

 

 

 

 

 

 

 • Hytte på store Arøya i Hytteliv

  Hytte på store Arøya er publisert i Hytteliv Nr. 6-14

  hytteliv.no

  Byggeindustrien Nr. 3-2014

  Saga Atrium er publisert i Byggeindustrien Nr. 3-2014

  PDF

  Gullhella omsorgsboliger er brukt som eksempel i Byggforskserien

  Byggforsk 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger iht NS3700/NS3701

  Gullhella omsorgsboliger i Asker er prosjektert som passivhus, og omfatter 6000 m² omsorgsboliger med fellesareal. Bærekonstruksjonen er av armert betong som ligger innenfor klimaskjermen. Utvendig kledning består delvis av platekledning og delvis av teglforblending. Se Byggforsk 473.015, eksempel 8 i vedlagt PDF.

  PDF

  Osloregionen 13.02.2014

  Saga Atrium er publisert i Osloregionen, dagens bilag til Dagens Næringsliv.

  PDF

 • Hytte på store Arøya i Hytteliv

  Hytte på store Arøya er publisert i Hytteliv Nr. 6-14

  hytteliv.no

  << Tilbake

 • Byggeindustrien Nr. 3-2014

  Saga Atrium er publisert i Byggeindustrien Nr. 3-2014

  PDF

  << Tilbake

 • Gullhella omsorgsboliger er brukt som eksempel i Byggforskserien

  Byggforsk 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger iht NS3700/NS3701

  Gullhella omsorgsboliger i Asker er prosjektert som passivhus, og omfatter 6000 m² omsorgsboliger med fellesareal. Bærekonstruksjonen er av armert betong som ligger innenfor klimaskjermen. Utvendig kledning består delvis av platekledning og delvis av teglforblending. Se Byggforsk 473.015, eksempel 8 i vedlagt PDF.

  PDF

  << Tilbake

 • Osloregionen 13.02.2014

  Saga Atrium er publisert i Osloregionen, dagens bilag til Dagens Næringsliv.

  PDF

  << Tilbake

Kristian Augusts gt 12 • 0164 Oslo • tlf: 23 89 68 45 • post@linjeark.no